15
Съб, Юни
31 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

71% възстановени на работа и на втора инстанция

Съкратени митничари масово печелят заведените от тях съдебни дела за възстановяване на работа. Преимуществено в тяхна полза се произнасят съдиите както на първа инстанция -  в Районен съд /РС/ – Свиленград, така и на втора инстанция – в Хасковския окръжен съд. Очертава се в най-скоро време уволнените от свиленградската митница в края на 2009 г. на тумби да се завърнат на границата. В момента в РС се водят общо 68 трудови спорове по Кодекса на труда, половината от тях са т. нар. митничарски дела. 32 от делата за възстановяване на митнически служители са от тази година, а две – от 2009 г. От приключените 22 производства само две – три са решени в полза на работодателя – Агенция „Митници“ в лицето на нейния директор Ваньо Танов.

Всички 22 свършени дела са обжалвани на втора инстанция – в Хасковския окръжен съд /ХОС/. 14 от тях вече са решени, като 10 са приключили в полза на работника, а 4 иска са отхвърлени. Простата сметка показва, че  съдът връща 71 на сто от съкратените при голямата чистка митничари. Последните върнати от ХОС са Валентин Вангелов, Недялка Грозева, Димитър Тонев, Петър Грозев, Димитър Димов, Георги Раковски, Атанас Атанасов, Георги Терзиев, Георги Манафъков.

Основните аргументи на съдиите, произнесли се в полза на уволнените, са: необективни и грешно поставени оценки от Комисията по подбор; подборът е извършен на базата на старото щатно разписание от 17. 11. 2009 г., а съкращенията са извършени на базата на новото щатно разписание от 15. 12. 2009 г; останали са на работа митничари, срещу които е имало образувано наказателно производство и др. Понякога мотивите са чисто формални – има например случай на възстановен, тъй като заповедта за уволнението му била подписана не от директора на Агенция „Митници“, а от неговия заместник, който е оторизиран.

Макар производството по трудовите спорове да двуинстационно, недоволните страни  по тях използват опция, която дава възможност да се жалват във Върховния касационен съд /ВКС/. Така всички приключени в ХОС митничарски дела /с изключение на 1, чийто срок още не е изтекъл/ са обжалвани във ВКС с мотиви, че нямало съдебна практика за решаване на подобни казуси и е налице силно противоречие в решенията на различните съдилища. Според правилата обаче ВКС не разглежда всички постъпили дела, а първо трябва да установи дали жалбата има основания, обясниха юристи. Обичайната практика обаче била ВКС да потвърждава решенията на окръжните магистрати.

В същото време и уволнените от митницата държавни служители водят дела за възстановяването си на работа. Преди дни Върховният административен съд върна на поста Румен Вълков, главен инспектор в Митническо бюро – Хасково. Преди това пък делата си спечелиха Атанас Стефанов, Коста Димитров и Христо Колев.

В същото време от Агенция „Митници“ се готвят да обявят конкурс за нови 4 – 5 служители в Митница Свиленград, довериха осведомени. Когато се върнат съкратените и бъдат назначени новите, щатът ще бъде значително надхвърлен и в митницата ще стане голям пожар, смятат те.

СМ