25
Нед, Фев
25 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Само за два дни 46 са подали заявления

Конкурс за младши специалист контрольор за Митница Свиленград бе обявен в сряда. На работа ще бъдат приети поне петима души, а свободните места в сектор „Пътни такси и разрешителни“, или т. нар. кантар, са 17.

Обявата предизвика голям наплив от мераклии да се трудят на границата. Само за два дни 46 кандидат-митничари са подали заявления за участие в конкурса. Очаква се до изтичането на крайния срок техният брой да скочи поне двойно. Наборът от документи се приема в тукашното ведомство.

Макар че позицията не е особено висока, изискванията пред кандидатите са сериозни: висше образование, много добро владеене на чужд език, способност за работа в динамична среда, отговорност и лоялност, умение за работа в екип. Подборът ще бъде осъществен на три етапа: подбор по документи; психологически тест за лоялност и тест за интелигентност; интервю. Ще бъдат избрани кандидатите, които са преминали успешно и през трите изпитания и отговарят на изикванията по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците – да не са осъждани, да не са в конфликт на интереси, да не са регистрирани по Търговския закон и т. н.

Срокът за подаване на документи е кратък – до 2 август т. г. Това е така, понеже на 16-и август започва курсът за обучение на новоприетите, обясни началникът на свиленградската митница Стефан Марашев. Пресяването по документи ще стане във вторник, в сряда ще се проведат тестовете за лоялност и интелигентност, а в четвъртък и петък са последните етапи от конкурса. Софтуерът за тестовете е на западна фирма и никой от кандидатите не знае предварително въпросите. Същата тази фирма извършва и проверката на отговорите и формира резултатите. Затова, според осведомени, нямало гаранция, че свободните места ще се попълнят. Така например за служба в друга митница се явили около 100 кандидати, само трима от които са издържали тестовете за интелигентност и лоялност.

СМ