Митница
Инструменти
Шрифт

Имуществото и доходите на митничарите да станат публично достояние, предлагат от Института по модерна политика. Учените са изпратили на министър-председателя Бойко Борисов и на председателя на парламента Цецка Цачева предложение за законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, с който се създава публичен регистър на имуществото на служителите в митническата администрация.

В мотивите към тази инициатива се подчертава, че през последните години в редица изследвания на ръста на корупцията и общественото въприятие именно митниците са сочени като едно от най-сериозните „огнища” на корупционни практики.
„Ние смятаме за недопустимо, че чиновници от Агенция „Митници” със заплати от няколкостотин лева и без други легитимни доходи живеят като мултимилионери в огромни резиденции, разполагат със скъпи вили и апартаменти, ползват луксозни автомобили с много висока пазарна стойност. Освен всичко друго, това хвърля и незаслужена сянка върху почтените митнически служители, които спазват законите“, пише в писмото, придружаващо законопроекта.
Сега до декларираното имотно състояние на митничарите няма публичен достъп, напомнят от Института за модерна политика. Изисква се само декларирането на собствеността, която принадлежи лично и по документи на митническите служители и техните семейства, но не и на имуществото, което те ползват на друго основание, сочат още мотивите.
В законопроекта се предвижда да се задължат всички митнически служители да подават декларации при постъпване, при напускане и всяка година до 31 март за притежаваното от тях, техните съпрузи (съпруги), включително при фактическа раздяла, и от техните деца имущество, доходи и разходи, посочени в чл. 3 от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. От Института предлагат още да се въведе и изрично изискване за деклариране на недвижимите имоти и моторните сухопътни, водни и въздухоплавателни средства, които не са тяхна собственост, но са им предоставени за ползване от други физически или юридически лица.

Инициаторите на предложението смятат, че трябва да се създаде публичен регистър в срок от 6 месеца от влизането в сила на закона. Той трябва да бъде достъпен чрез Интернет страницата на Агенция „Митници” и в него да се публикуват декларациите, а проверките по достоверността на подадените декларации да се правят от Националната агенция по приходите. В проектозакона се предвижда при неподаване на декларация в срок да се налага глоба от 3000 до 5000 лв., а повторно такова нарушение да се санкционира с  дисциплинарно уволнение.

СМ