27
Сря, Окт
18 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

На 21 май, петък, следваше да поеме длъжността „началник на митницат възстановеният на поста с решение на ВАС Стефан Марашев. Точно на тази дата бе краят на платения отпуск, в който той излезе веднага щом бе подписана заповедта му за назначаване. До последния момент не беше известно дали Марашев действително ще се върне на работа, или ще вземе друго решение.

Както „Старият мост“ писа, той е изправен пред труден избор, тъй като, ако седне отново на стола, влиза в конфликт на интереси – негов роднина му е пряко подчинен в тукашната митница. В такъв случай един от двамата трябва да напусне работа. Друг вариант е  Марашев да подаде молба за преназначаване на по-ниска длъжност. До края на работния ден в четвъртък в Агенция „Митници“ такава молба от него не бе постъпила. Ето защо се очакваше в петък той да седне на шефския стол, освен ако здравословни причини не му попречат. В крайна сметка, вместо да се яви в кабинета си, Марашев представи болничен лист. Така  свиленградската митница временно ще продължи да се ръководи от зам.-началника Георги Костадинов. Колко време ще продължи лечението на титуляра засега не е ясно.