Митница
Инструменти
Шрифт

ВАС окончателно отмени заповедта за уволнението, прокурорът застана на страната на свиленградчанина

Върховният административен съд /ВАС/ отмени уволнението на Стефан Марашев като началник на свиленградската митница и го възстановява на поста. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. В 14-дневен срок Марашев трябва да подаде заявление до директора на Агенция „Митници“ ген. Ваньо Танов да бъде назначен отново за шеф на ведомството. Според запознати обаче не било изключено да му бъде предложена и друга, по-ниска длъжност и той да приеме.

В системата на митниците Стефан Марашев работи от 1991 г. и е най-дълго задържалият се митнически началник в съвременната история на тукашното ведомство, което ръководи в продължение на 6 г. - от 2002 до 2008 г.

Върховните магистрати потвърдиха решението на Административен съд – София град от 25 юли 2009 г., с което заповедта на тогавашния митнически шеф Христо Кулишев за дисциплинарното уволнение на Марашев бе обявена за незаконосъобразна. Това решение бе обжалвано на последна инстанция от настоящия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов. На страната на Стефан Марашев обаче застана и представителят на Върховната административна прокуратура, който даде мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и правилност на обжалваното решение, което трябва да бъде оставено в сила.

ВАС се произнесе окончателно по казуса за по-малко от два месеца след заседанието си на 22 февруари т. г. Така година и половина след уволнението си бившият началник на свиленградската митница удържа морална победа над ръководството на Агенцията, което го наказа с отстраняване от работа за неправилно върнат акциз за горива на фирма „Братя Василеви“. Както „Старият мост“ пръв писа, Стефан Марашев бе обвинен от инспектората към централата в София, че за периода 1 януари  - 31 май 2007 г. той самият е издал 4 решения, а заместникът му – едно, за възстановяване на акциз на „Братя Василеви“ ООД в размер на 24 505 000 лева. За тези нарушения по предложение на комисията на Стефан Марашев е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Както посочва съдът и на първа, и на по-горна инстанция обаче, нарушение от страна на бившия началник на митницата няма. „Посочените решения представляват административни актове, чиято законосъобразност може да бъде преценявана само по реда на оспорването им съгласно приложимия процесуален кодекс - в случая по реда на ДОПК, като решението на началника на митницата подлежи на оспорване пред висшестоящия административен орган, а неговото решение - на съдебен контрол пред съответния административен съд – пише в мотивите на ВАС. - При безспорни доказателства по делото, че решенията, издадени от началника на митница Свиленград не са оспорвани и са влезли в законна сила, административнонаказващият орган няма правомощия да налага дисциплинарно наказание на държавния служител, който ги е издал, с мотиви , че същите са незаконосъобразни. Съдът /Бел. ред. - първоинстационният/ е обсъдил подробно тези обстоятелства и е направил обоснован извод за наличието им. Правилно съдът е приел, че не е налице основание за дисциплинарна отговорност и административния орган е нарушил изискванията на закона.“

Пред върховните съдии Марашев лично се е явил и е представил и копие от ревизионен акт за 2007 и 2008 г., съставен от Агенция „Митници“. Ревизията е извършена в „Братя Василеви“ ООД веднага след отстраняването му.  В документа изрично е записано, че за посочения период няма никакви нарушения при внасянето и възстановяването на акциза за горивата, продавани от фирмата.

Удовлетворен съм от решението на ВАС, за мен това е едно морално възмездие и изчистване на името, сподели пред „Старият мост“ Стефан Марашев.

Стефка КОЛЕВА