Митница
Инструменти
Шрифт

2 млн. лв. по-малко от предвидените са влезли в хазната през първото тримесечие на 2010 г. През февруари планът е изпълнен едва 61 на сто

Сериозен спад в приходите за първото тримесечие на 2010 година отчита свиленградската митница. При план 10 161 409 лв. от ДДС, мита, акциз, глоби и санкции са събрани 8 163 277 лв., което е с около 20 процента по-малко от очакваното.

За  сравнение през същия период на миналата година приходите са възлизали на 10 366 756 лева.

За януари, февруари и март са съставени общо 416 акта за митнически нарушения.  От ДДС в хазната са постъпили 7 450 000 лв., от мита – 400 хил., а от акциз – 212 000 лева, останалите средства са събрани от глоби, санкции и др. Това са чисти приходи, след като са приспаднати върнатият акциз на земеделски производители, наеми за данъчни складове и др. разходи.

Анализът на резултатите показва, че спадът на приходите се дължи на намалелия внос на стоки, които се обработват от тукашната митница. С около 14 % по-малко вносен суров тютюн е преминал през границата през първото тримесечие на т. г. в сравнение със същия период на миналата. С 20 на сто са спаднали захарните изделия, вносните зеленчуци също са по-малко с около 15 процента. Миналата година само от тези стоки митницата е събирала по 300 000 лв. месечно, което е сериозен приход. Според специалистите от свиленградската митница спадът при захарните изделия и зеленчуците донякъде се дължи и на това, че сладките продукти вече идват от страни на ЕС и не се облагат с мита. Намалял е и вносът на оловно-цинковия концентрат за завода в Кърджали с около 10% спрямо миналата година. Останалите несъбрани средства се дължат на възстановен акциз  за горива на земеделски производители, който т. г. е нараснал като сума. Докато лани 320 стопани от региона са се възползвали от това си право, сега броят им е почти двойно по-голям – 512 души. Освен това миналата година е имало акциз на леките коли, който месечно е формирал немалкия приход от 800 000 лева. Сега този акциз е отпаднал.

Наблюдава се общ спад на нетното тегло на товарите. Например през „най-яловия“ за икономиката месец – февруари, са отчетени 9 000 тона, докато за същия период лани – 14 000 т.

Заложените за цялата тази година приходи възлизат на 59 705 000 лв., докато миналата в хазната са влезли 54 239 000 лв. Само за януари т. г. планът е изпълнен 100 процента. Най-тежък за митницата се оказва февруари, когато са събрани едва 61 на сто от очакваните приходи.

СМ