24
Сря, Юли
37 Нови статии

Обяви
Инструменти
Шрифт

 

І. Организатор на конкурса:

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“.

ІІ. Краен срок и начин за получаване на творбите:

Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на на е-mail:migsvilengrad@mail.bg или на място в офиса на МИГ до 10 септември 2024 г.

ІІІ. Териториален обхват 

Снимките трябва да са направени на територията на община Свиленград

ІV. Цели на конкурса

Фотоконкурсът цели да популяризира територията на община Свиленград(град Свиленград и всички села от общината) и да представи местните забележителности, събития, хора, пейзажи, растения, животни, бизнес, селско стопанство, сгради и др.

V.  Условия за участие

● Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта.

● Лица, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.

● Фотографиите трябва да са авторски. Няма изисквания да са направени специално за конкурса.

● Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация: - Заглавие на снимката; - Име на автора фотограф; - Текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака); - Година на заснемане; - За участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник; - Телефон за връзка; До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

VI.  Технически изисквания към фотографиите

• Всеки участник, може да изпрати до 5 броя цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 10MB.

• Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 4000 и не по-голямо от 6000 пиксела по дължината на снимката.

• Снимките трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2023 или 2024 г.).

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

- обработка на яркост и контраст;

- изостряне на изображението;

- прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

VІI. Съгласие с регламента

С изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана и използвана с нетърговска цел от МИГ „Свиленград-Тополовград“.

Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците.

Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.  

VIII. Защита на личните данни

Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.

В случай, че на фотографията са заснети хора,  авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.

Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за бъдещи оферти и конкурси.

Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.

ІХ. Награди

На участниците, класирани на първите три места ще бъдат връчени грамота и предметна награда, а всички участници ще получат грамоти.

Отличените участници ще бъдат информирани лично за мястото и часа на награждаването.

С част от участвалите в конкурса снимки ще бъде организирана изложба.

Х. Контакти

● офис на МИГ „Свиленград-Тополовград“, ул. „Септемврийци“ № 6

● тел.: 0887 610 006

● е-mail:migsvilengrad@mail.bg

● Фейсбук страница: https://www.facebook.com/migsvgrareal

Успех на всички участници!

 

І. Организатор на конкурса:

Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“.

ІІ. Краен срок и начин за получаване на творбите:

Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на на е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в офиса на МИГ до 10 септември 2024 г.

ІІІ. Териториален обхват 

Снимките трябва да са направени на територията на община Свиленград

ІV. Цели на конкурса

Фотоконкурсът цели да популяризира територията на община Свиленград(град Свиленград и всички села от общината) и да представи местните забележителности, събития, хора, пейзажи, растения, животни, бизнес, селско стопанство, сгради и др.

V.  Условия за участие

● Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта.

● Лица, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.

● Фотографиите трябва да са авторски. Няма изисквания да са направени специално за конкурса.

● Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация: - Заглавие на снимката; - Име на автора фотограф; - Текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака); - Година на заснемане; - За участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник; - Телефон за връзка; До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

VI.  Технически изисквания към фотографиите

• Всеки участник, може да изпрати до 5 броя цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 10MB.

• Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 4000 и не по-голямо от 6000 пиксела по дължината на снимката.

• Снимките трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2023 или 2024 г.).

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

- обработка на яркост и контраст;

- изостряне на изображението;

- прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

VІI. Съгласие с регламента

С изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана и използвана с нетърговска цел от МИГ „Свиленград-Тополовград“.

Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците.

Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.  

VIII. Защита на личните данни

Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.

В случай, че на фотографията са заснети хора,  авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.

Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за бъдещи оферти и конкурси.

Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.

ІХ. Награди

На участниците, класирани на първите три места ще бъдат връчени грамота и предметна награда, а всички участници ще получат грамоти.

Отличените участници ще бъдат информирани лично за мястото и часа на награждаването.

С част от участвалите в конкурса снимки ще бъде организирана изложба.

Х. Контакти

● офис на МИГ „Свиленград-Тополовград“, ул. „Септемврийци“ № 6

● тел.: 0887 610 006

● е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

● Фейсбук страница: https://www.facebook.com/migsvgrareal

Успех на всички участници!

Сходни