23
Пон, Май
29 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

. От 1 април т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2022 г., съобщиха от Националния осигурителен институт.

За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване   са предвидени 25 239 000 лв. Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година.

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всеки има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с  52 балнеологични и оздравителни заведения в Павел баня, Нареченски бани, Велинград, Банкя и други курорти.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

СМ