23
Пон, Май
29 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

От 17-и февруари в „Медицински център I - Свиленград” ЕООД, заработи отново кабинет по психиатрия. Той се намира на втория етаж на Поликлиниката и работи всеки вторник и четвъртък от седмицата от 14:00ч. до 18:00ч.

На разположение на гражданите на Свиленград е висококвалифициран специалист по психиатрия, който работи по договор със НЗОК /Национална - здравно осигурителна каса/. Откриването отново на кабинета по психиатрия в Свиленград, осигурява възможност на гражданите за висококвалифицирана ранна диагностика на заболявания в сферата на психиатрията, адекватно и качествено лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на работоспособността на пациента, промоция на здравето, ефективна първична и вторична профилактика, рехабилитация и здравни грижи.

Информация за часовете за прием и записвания могат да се получат на регистратурата на „Медицински център I - Свиленград” ЕООД - град Свиленград, бул.„България” №137 и на тел: 0379/71631.