19
Пет, Авг
26 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Министерството на образованието и науката разпредели допълнително 15,4 млн. лв. към бюджетите на образователните институции в страната за 2021 г. Средствата бяха одобрени от служебното правителство като подкрепа за справяне с пандемията в училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа.

За община Свиленград са определени 46 405 лв. Най-голямата сума е за СУ “Д-р П..Берон“ - 13 503 лв., а при детските заведения - за ДГ “ Зорница“ - 3 068 лв.

Сумите са определени по два критерия – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответната образователна институция.

Допълнителните средства трябва да се използват за противоепидемични мерки, включително за тестване с бързи антигенни тестове на персонала без „зелен сертификат“, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.

Община Любимец ще разполага с 20 208 лв , 8 764 лв. от които отиват в СУ „ Желязко Терпешев “. Най-малката сума- 1 107 лв. - ще бъде изразходвана от ОУ“ Св. св. Кирил и Методий “ в с Малко градище , което наскоро придоби национална известност с факта, че учителите и непедогическият персонал са ваксинирани срещу Ковид 19.

СМ