15
Пон, Авг
31 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници. Сред тях е и МБАЛ-Свиленград“ ЕООД , съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца. Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. В проекта са включени инвестиционни предложения, направени от болниците.

Болниците от групата, в която влиза и свиленградската, ще получат нова медицинска апаратура: мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти, изолационна носилка за пациенти за остри заразни заболявания, кислородни бутилки, пациентни монитори, реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи, преносими рентгенови устройства, електрокардиографи и ехографи, система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване, количка-носилкa – хидравличнa, регулируемa.

Средствата се осигуряват по европейската програма REACT-EU за отстраняване на социалните и икономическите щети, причинени от пандемията от COVID-19.

СМ