18
Сря, Май
25 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

ermovДосегашният управител се представи отлично на конкурса

Д-р Димитър Ермов остава управител на свиленградската болница през следващите три години, стана ясно на проведеното извънредно заседание на местния парламент в сряда. Общинските съветници одобриха решението на комисията по провеждането на конкурса, с което за спечелил е определен досегашният управител на стационара д-р Димитър Ермов.

Той е бил единственият кандидат, подал документи за поста. Според условията на конкурса д-р Ермов е представил разработка на тема „Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Свиленград“ ЕООД за тригодишен период“. Тя е била оценена от комисията с отличен 5,98. След това кандидатът се е явил на интервю. За отговорите на поставените му въпроси д-р Ермов е получил отличен 6,00. Така средноаритметичната оценка от двата етапа е 5,99. На тази база комисията единодушно е решила досегашният управител да бъде обявен за спечелил конкурса. След като местните парламентаристи одобриха това решение, предстои в законоустановения срок кметът да издаде заповед за назначаване на д-р Ермов и да сключи договор за възлагане управлението на лечебното заведение, в който се определят правата и задълженията му.

Елена МИХАЛЕВА