24
Съб, Сеп
25 Нови статии

t

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Болницата в Любимец получи разрешение от Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност на 2-ри февруари, съобщиха от Общинската администрация. Това е т. нар. лиценз, с който здравното заведение има право да работи   по следните медицински специалности – физикална и рехабилитационна медицина и вътрешни болести. От края на миналата година стационарът функционира като Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

С новия лиценз, болницата се раздели на две отделения - отделение за физикална и рехабилитационна медицина с ІІ ниво на компетентност, което включва 15 легла и отделение за долекуване и продължително лечение на вътрешни болести с 5 легла.

В момента болницата се ръководи от доц. д-р Живко Колев, който е с две специалности – по физикална и рехабилитационна медицина и нервни болести. В стационара работят още трима лекари. От няколко дни там има и специализант по физикална и рехабилитационна медицина, който е на обучение. Останалият персонал в отделението е един старши рехабилитатор, седем медицински сестри и 3 санитари.

СМ