20
Съб, Юли
37 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

От 9 май до 31 юли в България се въвеждат временни противоепидемични мерки във връзка с епидемичното разпространение на коклюш в страната. Това става ясно от заповед на служебния министър на здравеопазването д-р Галя Кондева, публикувана в сайта на ведомството.

Тя съобщи, че към момента в страната са регистрирани 843 случая на коклюш.

Мерките са:

1. Регионалните здравни инспекции да организират на регионално ниво извършването на имунизации срещу коклюш по желание на бременни жени с документиран период на бременността между 27 и 36 гестационна седмица включително.

2. Имунизацията срещу коклюш по т. 1 е еднократна, препоръчителна и безплатна и се извършва с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание.

3. Имунизациите по т. 1 се извършват в имунизационните кабинети на здравни инспекции и/или в създадени за целта имунизационни кабинети в определени от тях лечебни заведения.

4. Информация за имунизационните кабинети, в т.ч. адрес и работно време, в които ще се извършват имунизациите по т. 1 се публикува на интернет страниците на регионалните здравни инспекции и на Министерството на здравеопазването.

5. Извършените имунизации по т. 1 се вписват по реда на чл. 12, ал. 4 и 5а от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

6. Регионалните здравни инспекции изпращат всеки понеделник до 13.00 ч. в Министерството на здравеопазването информация за броя на извършените имунизации по т. 1.

7. Регионалната здравна инспекция, на която е съобщен случай на коклюш, съгласно чл. 6 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести извършва епидемиологично проучване и предписва необходимите противоепидемични мерки по отношение на болния, контактните му лица и външната среда, съгласно Раздел IV от Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести, предавани по въздушно-капков път.

8. При регистриране на случай на коклюш в организиран детски и ученически колектив:

8.1. да се засилят мерките по проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхности и под;

8.2. да се осигурят достатъчно количества течен сапун, подходящи биоциди за дезинфекция на ръце и салфетки за еднократна употреба за подсушаване на ръцете във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца и за персонала;

8.3. да се провежда ежедневна проверка на деца и ученици за наличие на клинични симптоми за заразна болест, включващи наличие на хрема, кашлица, обрив и други, като детето/ученикът с проявени симптоми не се допуска в или се отстранява от детския/ученическия колектив. Посещение е възможно след предоставяне на медицински документ от лекар, че детето, съответно ученикът не е заразно болен.

8.4. осъществяване, при възможност, на сутрешния прием на децата през всички възможни входове на детската градина и детската ясла, с цел намаляване на контакта между деца от различни групи.

9. Регионалните здравни инспекции да изпращат в сроковете по т. 6 в Министерство на здравеопазването обобщена информация с натрупване за регистрираните случаи на коклюш и в организираните детски колективи в съответната област, съгласно Приложения № 1 и 2.

10. Националният център по заразни и паразитни болести, Регионалните здравни инспекции – Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Столична да организират възможността за извършване на лабораторна диагностика на заболели, определени като възможен или вероятен случай на коклюш съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

11. В случай, че заболелите по т. 10 отговарят на условията и критериите, посочени в Приложение № 3, лекарят с тяхно съгласие (или на техен родител, съответно настойник/попечител) може да вземе клинична проба (назофарингеален секрет) за провеждане на безплатно лабораторно изследване по метода RT-PCR и да я изпрати, чрез регионалната здравна инспекция, на територията на областта, на която работи, до Националния център по заразни и паразитни болести или на регионална здравна инспекция по т. 10.

12. Регионалните здравни инспекции да информират лечебните заведения за болнична помощ, които обслужват недоносени новородени и общопрактикуващите лекари за възможността за поставяне на задължителна планова имунизация срещу коклюш като шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б, както и на задължителна планова имунизация срещу пневмококи с 10-валентна конюгирана пневмококова ваксина от навършена 6-седмична възраст, съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България.

13. Всички общопрактикуващи лекари да направят преглед на имунизационния статус на децата от пациентския си списък, подлежащи на имунизация и реимунизация срещу коклюш и да предприемат действия за своевременното им имунизиране при достигане на съответната възраст и без необосновано отлагане.