17
Пон, Юни
27 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

mi6Досегашният началник Антони Тодоров изпратен в Маджарово, сменя го Михаил Михайлов

Нов началник пое ръководството на Горското стопанство в Свиленград. Със заповед на несменяемия с години директор на Югоизточно държавно предприятие – ДП, гр. Сливен Пейчо Върбанов, от 8 април за директор на търговското предприятие „Държавно горско стопанство“ тук е назначен инж. Михаил Михайлов.

Досегашният директор инж. Антони Тодоров е дислоциран в Горското в Маджарово.

Преди да бъде изпратен в Свиленград преди четири години, Тодоров бе шеф на Държавно горско стопанство – Хасково. Преди това кариерата му е минала през зам.-директорското и директорското места в Харманли и Ивайловград. Инж. Тодоров е завършил Лесотехническия университет в София през 1982 г. със специалност “Механизация на горското стопанство”. През 1996 г. се дипломира и като инженер по горско стопанство.

Новият шеф инж. Михайлов е роден през 1966 г. в Свиленград. През 1996 г. е завършил специалност „Икономика и управление на индустрията“ в УНСС. След това получава магистърска степен по счетоводство и контрол във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2001 г. Девет години по-късно – през 2012-а, се дипломира в Лесотехническия университет като магистър по горско стопанство, специалност „Ловно и риболовно стопанство“. Семеен е, има две дъщери и две внучета.

Инж. Михайлов е работил през периода 1988 – 1991 г. в счетоводството на свиленградската фабрика „Коприна“. От 1991 до 2009 г. е инспектор в Митница Свиленград, известно време е бил и началник на смяна. В края на 2009 г. бе един от първите съкратени. От март 2010 г. до назначаването си сега като ръководител е горски инспектор, отговорник но звено „Подвижна горска стража“ към Регионална дирекция по горите – Кърджали.

„Приемам поста с голяма отговорност към колектива – заяви ден след встъпването си на управленския пост Михаил Михайлов. - Кризата в горския сектор като цяло в момента е голяма – пазарът както в Гърция, така и вътрешният, е много свит. В тежко финансово състояние е и горското стопанство в Свиленград. Служителите получават възнагражденията си, закъснението засега е само за един месец. Обнадеждаващо е все пак, че напоследък се забелязва известно раздвижване в сектора.“

Сред идеите на инж. Михайлов е това да направи модерен разсадник край кв. Гебран, където да се развъждат както плодни дръвчета, най-вече орехи, така и фиданки за горския сектор. Новият ръководител има и виждане стопанството да участва за финансиране по програмата за развитие на селските райони, като се очертаят собствените пасища и орехови насаждения. Според него особено важно също е да се засили охраната, опазването и контролът в горските масиви. Инж. Михайлов е на мнение, че поне 10% от местното население в Свиленград се снабдява с дърва за огрев, добити чрез незаконна сеч от тукашните роми. За пресичането на тази практика той предвижда да бъдат изградени подвижни групи за следене и опазване от неправомерно изсичане на горите.

СМ