17
Сря, Апр
28 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт
За последните три години културното средище спечели проекти за над 1,5 млн. лв.
 
Досегашното ръководство на читалище „Братолюбие 1884“ в Любимец бе преизбрано единодушно на отчетно-изборно събрание, което се проведе в сряда – 25 март. Председател и за следващия 3-годишен мандат остава Христина Видева. Единственото ново попълнение в читалищното настоятелство е Мария Александрова. Тя бе избрана на мястото на Донка Козалиева, която си направи отвод. Останалите членове на читалищното настоятелство, както и на проверителната комисия бяха преизбрани и за следващия мандат.
През последните три години читалище „Братолюбие“ спечели проекти на обща стойност над 1,5 млн. лв. Два от тях - „Съхранение на културно-историческото наследство“ и „Жената е жена навсякъде“, който трябва да се финализира през май тази година, са по програмата за Трансгранично сътрудничество България-Турция. С 4 000 лв. бе финансирана разработка на читалището към Министерството на културата. Други два проекта са към Агенцията по заетостта. Миналата година цялата сграда на културното средище бе реновирана. Последната нова придобивка е Домът на жената, който бе изграден по проекта „Жената е жена навсякъде“.
СМ