15
Съб, Юни
30 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

souГрупа от 15 и 16- годишни ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“ се обучиха по проект „Толерантност и равнопоставеност“, финансиран в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Целта на проекта е да се формират у младежите позиции за отстояване на здравословни, равнопоставени и толерантни връзки, като се повиши информираността им за самооценка в бъдещи взаимоотношения. Участниците в групата споделиха, че заниманията са били изключително интересни и полезни.
Работата по проекта стартира на 22 октомври т. г., а последното занятие бе проведено на 19 ноември в Центъра по проблеми на детската личност. На участниците в групата бяха връчени сертификати.

Сн.: СОУ "Д-р Петър Берон"