23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Отпусканите еднократни помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече ще се дават без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

До отпадането на изискването се стигна, след като Народното събрание гласува предложението на МТСП за промяна в Закона за семейни помощи за деца, приета със Закона за държавния бюджет за 2023 г. С нея се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас. Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно.

За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Удостоверението е необходимо, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година. Когато такова не бъде представено, помощта може да бъде изплатена след 15 октомври, след като АСП получи по служебен път от Министерството на образованието и науката данните за реално записаните ученици в съответния клас за учебната година.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври. Съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г., обнародван в бр. 66 на Държавен вестник от 1-ви август т.г., размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лв., които ще бъдат изплатени на два транша по 150 лв. за всеки срок.

Запазват се размерите и на другите видове семейни помощи, които се определят със Закона за държавния бюджет за 2023 г. Повече информация за предоставяните от Агенцията за социално подпомагане видове помощи и начините за подаване на заявления за тях е публикувана на интернет страницата https://asp.government.bg/ , раздел „Социално подпомагане“.

Със Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване, също обнародван в бр. 66 на Държавен вестник, се увеличава размерът на обезщетението за гледане на дете на 780 лв. По-високият размер ще се изплаща със задна дата от 1 януари.