21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В първото полугодие на 2023 г. община Свиленград е разработила и подала 33 проектни предложения по обявени процедури с европейско финансиране по оперативни програми, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейската комисия, съобщават от пресцентъра на Общината.

Експертите от Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” са подали за финансиране 20 проектни предложения за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Свиленград по НПВУ. Други две нови разработки са за модернизация на образователната инфраструктура и въвеждане на енергоефективни мерки на СУ „Д-р П.Берон” и ДГ „Зорница”. Два проекта предвиждат енергийно обновяване - първият е на Спортната зала и стадион „Колодрума”, а вторият - на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. По Програма "Храни и основно материално подпомагане" е одобрен и се изпълнява проектът „Топъл обяд”. По ОП „Региони в растеж” е подаден проект за подобряване на капацитета на служители на община Свиленград за изпълнение на политики от Програма „Развитие на регионите” 2021-2027. По Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 вече е подаден и одобрен проект за укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги. Три проекта са подадени по Националната кампания на ПУДООС „Чиста околна среда”. За изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев” в село Левка е кандидатствано към „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища”. Разработени и подадени за одобрение са и два партньорски проекта - към Европейската комисия по програма „Erasmus+Sport” и по програма URBACT за справяне с климатичните промени и засушаването. Към момента се изпълняват 16 проекта. Сред тях със социална насоченост са „Грижа в дома” и „Топъл обяд”. В екологичната сфера са проектът за изпълнение на демонстрационни мерки в областта на управление на отпадъците по ОП „Околна среда” и „Партньорство за адаптация към климатичните промени” по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени” на ФМ на ЕИП 2014-2021. Също по ОП „Околна среда” община Свиленград е партньор в проект за опазване на биоразнообразието „Хабитат Сакар”. По програмата ИНТЕРРЕГ "Гърция - България" приключва проектът „Зелени урбанизирани територии, по-добро място за живеене”, по който се изгради парк „Сухата река”. Проект за укрепване на общинския капацитет при предоставяне на социални услуги се изпълнява по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Като пилотна община Свиленград е включена в международен проект „MENERGERS”- Служби „Енергиен мениджър”. Пет проекта се изпълняват по процедурите на МИГ „Свиленград Ареал” по ПРСР за благоустрояване на пространства за широко обществено ползване и зелени площи, изграждане на изложбена зала и посетителски център и създаване на центрове за изкуства в селата Сладун, Щит и Младиново. По ОП „Региони в растеж” се изпълнява проект за техническа помощ, свързан с подобряване на капацитета на служители за подготовка на Интегрирани териториални инвестиции и изпълнение на политики от Програма „Развитие на регионите” 2021-2027. Стартира рехабилитация на улици в Свиленград и село Кап. Андреево.