Общество
Инструменти
Шрифт

Нов съдия встъпи в длъжност днес в Районния съд в Свиленград. Това стана на проведеното общо събрание в присъствието на иф. административния ръководител - председател на ОС-Хасково Миглена Тянкова и председателя на РС-Свиленград Живка Петрова. На него новопостъпилата Радка Стоянова положи клетва и подписа клетвен лист.

Съдия Стоянова бе назначена след обявен конкурс за заемане на длъжност „съдия“ в районните съдилища. Тя е родена в Стара Загора. Завършила е юридическото си образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Започва кариера си като юрисконсулт, след което практикува, като адвокат към Адвокатска колегия – Стара Загора повече от 10 години. От 2021 година е съдия по вписванията в Районен съд – Раднево до настоящият момент.

Съдия Живка Петрова я приветства с „Добре дошла“ в колектива на Районен съд – Свиленград, а колегите ѝ пожелаха, професионални успехи и удовлетворение при изпълнение на служебните й задължения. Съдия Миглена Тянкова пожела на съдия Стоянова много здраве, успешна реализация и устойчивост в професионалните й задължения.