27
Пон, Май
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Свиленград.

Той се намира в местност „Край село“ на с. Генералово и представлява поземлен имот с площ 10 дка, ведно с построените в него осем сгради със специално предназначение.

Имотът ще бъде използван за изграждане на общински тренировъчен център за обучения и учения на професионалисти и доброволци за справяне с горски и полски пожари, в т.ч. и други бедствия и аварии на територията на община Свиленград и част от Южна България. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.