13
Съб, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

310 019 лв. ще инвестира Министерството на земеделието, храните и горите във възстановяването на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево 1“в землището на селото. Тя е предназначена е да отводнява 800 дка селскостопански земи. Изпомпената вода се прехвърля в канал, отвеждащ водите в река Марица.

Решението на Междуведомствена комисия да се изготви проект за реконструкция и възстановяване датира още от 2015 г. Две години по-късно е констатирано, че сградата на помпената станция е почти изцяло разрушена и не може да изпълнява предназначението си. Смукателната шахта е в сравнително добро състояние, съществуващият канал е със запазен профил, на места обрасъл с растителност и с нарушена облицовка. Дигата до помпената станция е с нарушен профил, оградата не съществува. Оборудването - помпени агрегати, спирателни кранове и други арматури липсват, както и електротехническото оборудване. Захранващият електропровод 20 kV е неизползваем.Сега предстои извършване на всички строителни дейности по възстановяване функционирането на помпената станция, изграждане на напорен тръбопровод и съоръженията по него, ремонт на облицовката на отводнителния канал, изграждане на укрепителна стена и съоръженията по напорните тръбопроводи, пълна подмяна на оборудването на помпената станция.

Фирмата-изпълнител ще бъде определена съгласно Закона за обществените поръчки.

Община Свиленград пък предприема текущ ремонт на улица „Бузлуджа” в с. Капитан Андреево. Втори пласт асфалтобетон ще бъде положен на улица „Граничар”. Ремонтните работи ще костват 65 416 лв. Максималният срок на изпълнение е 30 календарни дни, гласи обществената поръчка.

СМ