22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Бюджетът на Свиленград за 2020 г. бе гласуван на извънредно заседание на ОбС на 12 февруари. Новата финансова рамка ще е 22 065 902 лева. „За“ се обявиха 15 общински съветници от ГЕРБ, а четиримата от БСП се въздържаха.

Заложените приходи за тази година са от делегирани от държавата дейности – 13 275 524 лв., и от местни дейности - 8 790 378 лв. По-големите от местните постъпления са: данъчните приходи – 2 510 000 лв., общински такси – 2 089 000 лв., приходи от собственост – 1 255 000 лв., от продажби – 622 000 лв. В Инвестиционната програма на общината ще бъдат вложени 12 799 707 лева. В тази сума влизат средства от бюджета - 1 953 383 лева, и средства по проекти, финансирани от програми на Европейския съюз на стойност 10 846 324 лева.

Най-голям дял в бюджета имат разходите за дейност образование - 9 820 534 лева. Перото за социални дейности е в размер на 2 153 075 лева. За благоустрояване са разчетени 1 996 568 лева. За дейностите в сферата на екологията са предвидени 1 547 002 лева. За енергийна ефективност и ВиК, което включва изграждане на водопровод и канализация на нова улица в кв. „Речните лозя“, мерки за енергийна ефективност на 8 многофамилни сгради и др. са отделени 1 049 407 лева. За дейност здравеопазване бюджетът е 819 433 лева. За култура, туризъм и читалищно дело - 780 033 лева, а за спортни дейности и субсидиране на спортните клубове - 435 138 лева.

Преди да се пристъпи към гласуване лидерът на социалистите тук и общински съветник Георги Илиев прочете декларация от името на БСП, свързана с Бюджет 2020. В нея се казва, че финансовата рамка е балансирана и отговаря на нормативната база за изграждане на общински бюджети. Същевременно обаче социалистите отправят и своите критики: „Въпреки увеличаването на данъците и таксите в общината голяма част от събраните средства се планират за вдигане на заплати и раздуване на щатове в общинските предприятия. Въпреки, че голяма част от населението на Свиленград живее в кварталите „Простор“, „Изгрев“, „Юг“ в бюджета няма заложени средства за тяхното благоустрояване. Парите, които са предвидени за селата, не са достатъчни с оглед на това, че години наред там не са правени инвестиции. Не се приема становището на голяма част от нашите съграждани за премахване на таксите за детските градини, като първа стъпка към насърчаване на младите хора да раждат и отглеждат децата си в Свиленград. В града ни силно е развит хазартният бизнес. За съжаление от огромния паричен поток, който се генерира на територията на общината, в общинския бюджет не влиза нищо. Промени в наредба №10, раздел рекламни материали и разполагане на рекламно-информационни елементи, могат да бъдат първа стъпка в тази посока и събраните допълнително средства от там могат да се използват за подпомагане на определени дейности. Поради негативната тенденция за застаряване на населението зачестяват молби от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ. Предвидени в бюджета средства от 10 000лв. според нас са недостатъчни и може да се помисли за увеличаване с 50%. В заключение декларираме, че бюджетът на Община Свиленград за 2020 г. не отговаря в цялост на нашите ангажименти към избирателите“.

В отговор на прочетената декларация Даниела Георгиева от ГЕРБ заяви, че от БСП имат забележки към новата финансова рамка, но не посочват по какъв начин може да се подобри тя. Когато отправяш критики към нещо, трябва да имаш и реални предложения какво да се направи, за да се случат нещата по-добре, подчерта Георгиева.

Стамо Димитров от БСП заяви, че по време на постоянните комисии към ОбС са разгледали някои техни идеи, но поради малката численост на социалистите в Общинския съвет, предложенията им са останали неодобрени. Едно от тях било за безплатните детски градини в Свиленград. Димитров изтъкна, че очаквал тази финансовата рамка да се различава от миналогодишни, предвид обещанията на новоизбрания кмет арх. Анастас Карчев в предизборната му кампания. Градоначалникът от своя страна контрира, че програмата му от 43 точки за развитието на общината нямало как да бъде изпълнена в рамките на 12 месеца. Затова и пред себе си имал 4-годишен мандат.

Диляна ЦВЕТКОВА