19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

За втори път Съдът на ЕС в Люксембург ще се произнася по въпроси, свързани с нелегалния трафик през ГКПП Капитан Андреево

По искане на свиленградския адвокат Иван Иванов Пловдивският апелативен съд отправи преюдициално запитване до Съдът на Европейския съюз /СЕС/ относно тълкуване на правото на Съюза във връзка с приложението на нормата на чл. 242, ал. 8 от НК, а именно дали отнемането на превозни средства, послужили за превозването на контрабандна стока, когато МПС не е собственост на нарушителя и собственикът му не е знаел за извършваното престъпление, противоречи на принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС, че всеки може да се ползва мирно от своята собственост и да има ефективни правни средства за защита, когато собствеността му е застрашена.

Делото, по което бе направено преюдициалното запитване, касае случай от лятото на 2018г., когато турски шофьор на ТИР укрил в кабината на камиона 2 940 бронзови монети от античния град Амисос, от периода II-I век пр.н.е., които са открити от свиленградските митничари при проверката на превозното средство на влизане от Турция в България. Монетите са определени като изключително ценна за историческата наука колективна находка – монетно съкровище с висока експозиционна стойност и са оценени на стойност 73 500 лева.

С присъда от 22 март т.г. Хасковският окръжен съд осъжда шофьора Мехмет Тетик на 3 години лишаване от свобода условно и 20 000 лева глоба, като отнема на основание чл. 242, ал. 8 от НК в полза на държавата влекача марка „Мерцедес”, собственост на турската фирма-превозвач. Присъдата е обжалвана от защитника – адв. Иванов, с аргументи, че националната разпоредба относно отнемането на МПС, когато е собственост на трето лице, неучастващо в престъплението, противоречи на правото на ЕС и в частност на конкретни разпоредби от Хартата на основните права в ЕС. Доводите му са споделени от Апелативен съд Пловдив с Определение от 16.05.2019г. и по въпроса дали е налице такова противоречие е сезиран Съдът на Европейския съюз, който следва да се произнесе по тълкуването на Общностното право и да даде заключение дали следва конфискационната норма по нашия НК да се прилага в подобни случаи.

Ако СЕС се произнесе, че тази разпоредба противоречи на правото на ЕС, това ще бъде нов прецедент за България по наказателни дела, когато действаща правна норма няма да се прилага от националните съдилища и това ще отнася както за територията на България, така и за целия Европейски съюз по сходни казуси в държавите-членки.

Първото подобно преюдициално запитване бе инициирано от Свиленградския районен съд в края на 2017 г., когато съдия Добринка Кирева, по искане на адв. Иван Иванов, повдигна пред Съда на ЕС въпроса дали следва недекларираната при преминаването на границата валута да се отнема в полза на държавата, наред с наказването на нарушителя. Отговорът на СЕС тогава бе, че отнемането на валутата противоречи на Правото на ЕС и от тогава съдилищата в България масово връщат на притежателите им отнетите парични средства.

СМ