19
Пет, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Шест улици ще бъдат асфалтирани в Свиленград, съобщават от дирекция „Проекти“ към Общинската администрация. Това са: „Тодор Кирков“, „Георги Кирков“, „Кирил и Методий“, „Комуна“, „3-ти Март“ и „Пушкин“.

Договорът за безвъзмездно финансиране по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград“ бе подписан на 20 май. Финасирането е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 978 083,31 лв.

Предстои подготовка на процедури за провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители за СМР и Строителен надзор.

СМ