21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Старата жп гара в Любимец да бъде разрушена, разпореди Правителството на заседанието си на 22 август. Решението на Министерския съвет е за премахването на общо 16 опасни сгради на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Имотите се намират в районите на жп гари Казанлък, Калояновец, Стамболийски, Разлог, Септември, Любимец, Симеоновград и жп спирките Хаджиево, Синитово и Звъничево. Статутът на сградите се променя от публична в частна държавна собственост.

Причина за разрушаването на зданията е, че те са с отпаднало предназначение и от години не са нито с функционално, нито с технологично значение за сигурността на железопътните превози. В тях не са разположени действащи кабели, обекти на железопътната инфраструктура и съоръжения, уточняват от МС. Премахването им се налага заради изключително тежкото им състояние, което е опасно за минувачите.

Припомняме, че в средата на май 2016 г. беше открита новата кокетна сграда на жп гарата в Любимец.

Историческа справка пък в книгата на Боню Бонев - „Любимец“, посочва, че при построяването на Баронхиршовата железопътна линия Истанбул – София през 1865 г. при Хебибчево няма гара. Жителите на селото трябвало да ходят пеш до Харманли и от там да се качват на влака. Любимчани не могли да се примирят с това положение и след Освобождението се залавят здраво за идеята да се открие гара в селото им. Железопътната компания отговорила на искането им, че е съгласна, но при условие, че за всеки влак ще има най-малко по двама пътници. Първенците на селото дали дума и гарата била построена. При всяко изпращане на влака двама общински пазванти проверявали дали има пътници. Ако има, те самите се връщали, а ако пък няма, купували си билети до Харманли и пътували с влака. Такова е решението на общинския съвет, с което поетото спрямо компанията задължение се изпълнява добросъвестно и безупречно.

СМ