06
Вт, Дек
25 Нови статии

Бедствия и аварии
Инструменти
Шрифт

На  16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във всички басейни, предупреждават от Министерството на околната среда и водите.

По-значителни повишения са възможни както следва:

Източнобеломорски басейн: на 15 и 16.10 във водосборите на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица);

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 16.10.2021 г. В сутрешните часове на 17.10.2021 г. водното ниво има вероятност да премине над оранжевия праг за предупреждение.