20
Пон, Май
29 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

Затворена е автогарата в града

Вече пети месец няма автобусен транспорт до деветте села в община Любимец. От края на лятото миналата година пък автогарата е с пуснати кепенци, което създава неудобства на пътуващите. През август 2009 г. изтече договорът с ЕТ „Колю Видев”, по силата на който фирмата изпълняваше автобусните превози до населените места на общината от 2004 г. досега, обясни Диана Атанасова, старши експерт „Връзки с обществеността“ в ОбА-Любимец.

Причините, които са довели до затварянето на автогарата според собственика са няколко. На първо място е драстичното намаляване на пътникопотока. Малкият брой пътници, ползващи автобусните превози на ЕТ „Колю Видев”, са довели до невъзможност за самофинансиране на дейността му. Поради загубите, които понася фирмата, тя е закрила на голяма част от междуселищните линии. Другият проблем е, че останалите фирми, които извършват междуселищни транспортни услуги по областната транспортна схема и ползват района на автогарата, не заплащат съответните такси на собственика, регламентирани в закона. Тези неуредици и най-вече големите финансови загуби, са причината за затварянето на автогарата и прекратяване на дейността й.

През октомври Общинският съвет е утвърдил нова транспортна схема за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт на община Любимец. В изпълнение на решението на ОбС, администрацията е обявила конкурс за възлагане на обществен превоз.
Общинското ръководство нееднократно е провело разговори със собственика на автогарата за евентуално участие на фирмата в обявената обществена поръчка за избор на превозвач, както и за възникналия проблем с автогарата. Непрекъснато се търсят начини за решаване на проблемната ситуация, каза Диана Атанасова. Тръжна процедура за извършване на пътически превоз до населените места в общината е била обявена през ноември 2009 г. За съжаление са липсвали кандидати. Повторното обявяване на процедурата за избор на превозвач е била прекратена по същите причини. Сега за трети път се обявява обществена поръчка. Конкурсът е насрочен за 10 февруари. С избора на нов превозвач, ръководството на общината ще договори и определи функциите му, включително и обособяване на автогара в града, каза Диана Атанасова. По думите й няма проблем с превоза на учениците, който се извършва от два автобуса.

Автогарата в Любимец е част от някогашното Държавно автомобилно предприятие /ДАП/, в последствие преименувано на „Любимец – Автотранспорт” ООД. С настъпването на демократичните промени в страната, започва раздържавяване и голяма част от предприятията са приватизирани. Тогавашното общинско ръководство е решило, че не може финансово да управлява това автомобилно предприятие и предлага то да бъде приватизирано. Със свое решение от юли 1999 г. общинският съвет в Любимец приема приватизация на 80% от дяловете на „Любимец – Автотранспорт” ООД, в които влиза автогарата заедно с автопарка и терена за паркинг пред нея. Претенденти за приватизация на този обект са няколко фирми, но конкурсът е спечелен от ГД „Автотранселитхимпродукт” – гр. Любимец. Дружеството подписва договор с общината и обектът започва да функционира под ръководството на новия собственик.
С изтичане на срока за следприватизационен контрол от 5 години през 2004 г. с решение на Хасковски окръжен съд от 09.01.2004 г. община Любимец е изключена като съдружник и останалите 20 % от общия брой дялове се прехвърлят на ЕТ „Колю Видев” - Любимец. Така фирмата става едноличен собственик на капитала на „Любимец – Автотранспорт” ЕООД. От този момент единственият, който има право да управлява и да се разпорежда с тази собственост, е ЕТ „Колю Видев”- Любимец. Общината и нейното ръководство по никакъв начин не могат да влияят в управлението на обекта, който по силата на приватизационната сделка е частна собственост, уточниха от ОбА в Любимец.

Елена МИХАЛЕВА