30
Пон, Ян
20 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград проведе обучителна кампания за фермери за Стратегията „От фермата до трапезата”. Това е третата зелена инициатива по изпълнение на договора между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи.

Дейността се провежда в рамките на проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, Договор №B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България.

На срещата присъстваха земеделски производители, представители на МИГ – Свиленград ареал, МИГ – Любимец и Общинска администрация - Свиленград.

Ръководителят на проекта Цветомира Александрова представи постигнатите цели и резултати, сред които - създаване на устойчиви модели за опазване на биологичното биоразнообразие и зелена градска среда. Инициативата „От фермата до трапезата” е част от разработената Стратегия за развитие на региона, която представя възможностите за зелено развитие, подобряване състоянието на екосистемите и отношението на жителите към промяна, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност.

На срещата-семинар се обсъдиха целите и приоритетите, заложени в Зелената сделка, както и какви са възможностите за развитие според общата европейска политика в сектор земеделие и хранително-вкусова промишленост.