28
Сря, Сеп
34 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

31 януари 2022 г. е срокът, в който тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis за компенсиране на част от производствените разходи за отглеждане на тютюн.

Подпомагат се активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще бъдат компенсирани, заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, които доведоха до повишаване цените на торовете и препаратите.

Помощта по схемата de minimis се предоставя за площ. Определената ставка ,утвърдена от министъра на земеделието, е в размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).

 

Заявления за подпомагане се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото лице.

Кандидатстването става лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Допустимите за финансиране тютюнопроизводители ще получат субсидиите си до 28 февруари 2022 г. СМ