09
Вт, Авг
27 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Пчеларите ще трябва да въведат GPS координатите на пчелина си

До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности .

Това съобщиха от Областната дирекция "Земеделие" в Хасково. Платформата, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните, ще уведомява пчеларите за предстоящи пръскания. Регистрацията и използването й е безплатно за всички потребители. Задължително условие е всеки да има валидна електронна поща.

Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS координатите на пчелина си. Това ще става лесно с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата. В случай на наложили се третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

От 1 март догодина оповестяването ще се извършва само чрез Електронната платформа. В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00 -18:00 ч.

Направена е промяна и в механизма за уведомяване от страна на пчеларите при установяване на подмор или признаци за отравяне на пчели. Жалбата ще се подава до директора на ОД „Земеделие“ незабавно по телефона, не по-късно от първия ден след констатираната смъртност. Променен е и начинът на взимане на проби от пчели и растителност. Те ще се взимат от членове на комисията, която се сформира при постъпил сигнал. При наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, анализите на растителните проби ще се извършват за сметка на БАБХ.

Инструкции за регистрация на земеделски стопани и пчелари в Електронната платформа се дават от Общинската служба „Земеделие“. Може да се ползва и електронната страница на Областната служба „Земеделие“ в Хасково, секция „Актуално“.