19
Нед, Май
23 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

От 25 май в регионалните структури на ДФ „Земеделие” започна приемът на документи за изплащане на държавна помощ – de minimis за подпомагане на млечните ферми в условията на финансова и икономическа криза, съобщиха от фонд „Земеделие“.

Подаването на заявления ще продължи до 18 юни 2010 г. Срокът, в който ще се договарят средствата, е от 12 до 23 юли, а самата държавна помощ ще бъде изплащана до 13 август 2010 г.
Общият бюджет по схемата е в размер на 20 млн. лв. Държавната помощ ще се отпуска на фермери, които притежават най-малко 5 биволици или 10 крави. Право на подпомагане имат също стопани с минимум 50 овце или кози майки. Пари могат да получат и животновъди, които отглеждат поне 50 овце и кози майки общо.
Общата стойност на помощта, която може да получи едно стопанство, не трябва да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро. Ако на фермата са изплатени субсидии, попадащи в регламентите по de minimis до 7 500 евро след 1 януари 2008 г., получената сума ще бъде приспадана от държавната помощ.

Елена МИХАЛЕВА