27
Вт, Фев
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Утре, 25 август, е последният ден, в който неработещите абитуриенти трябва да декларират и платят здравната си вноска за юли. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково, както и че за миналия месец здравно-осигурителната вноска е в размер на 28,40 лв. Зрелостниците следва да подадат и декларация Образец №7, с която обявяват пред приходната агенция, че ще се осигуряват здравно за своя сметка. Декларацията се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис (КЕП), чрез портала за електронни услуги, както и на място в офиса в Хасково. Срокът за нея е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Абитуриентите, които са се дипломирали, но не са започнали да работят веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски за периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Националната агенция за приходите в Хасково.

Размерът на вноската за месец юли, дължима до утре, е 28,40 лв. От 1 август тя е вече е 31,20 лв. Причината абитуриентите да се осигуряват здравно сами е, че през лятото не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, които са здравно осигурявани за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване от работодател по реда на Закона за здравното осигуряване.

От НАП Хасково обръщат внимание, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца и се считат за възстановени от датата на заплащане на всички дължими вноски за здраве за този период.

Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите без данни за здравно осигуряване чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична, изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона и е достъпна 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.