21
Нед, Апр
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, съобщават от офиса на Национална агенция за приходите в Хасково. Същото важи и за зрелостниците, които наесен ще бъдат студенти редовно обучение.

През лятото – от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28.40 лв. месечно. Причината е, че през този период не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване от работодател. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от офиса на НАП.

Най-напред зрелостниците трябва да подадат декларация по образец за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителни вноски. Информацията за начина на попълване и подаване на декларация Образец №7 е достъпна в рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция. Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

От офиса на НАП в Хасково напомнят още, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

Справка за здравноосигурителния си статус, както и за периодите с липсващи здравноосигурителни вноски, всеки може да направи чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка е възможна и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.