14
Нед, Апр
13 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Фирмите и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни

Близо 3 800 или 40% от дружествата в област Хасково вече са подали годишните си данъчни декларации за дължими корпоративни данъци, съобщават от офиса на НАП в града. Данъчните очакват до края на следващия месец да постъпят още около 5 700 формуляра по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и напомнят, че срокът за деклариране и за внасяне на корпоративния данък, е 30 юни. В същия срок се декларират и плащат: данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и данъка върху дейността от опериране на кораби.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че 30 юни е и срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Заедно с годишната си данъчна декларация те трябва да подадат и декларация Образец 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

При допуснати грешки в декларациите, същите могат да бъдат поправени, обръщат внимание от НАП. Поправката на вече декларирана в НАП информация става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Коригираща декларация се подава онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни декларации, и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.