21
Пет, Юни
21 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

21 800 жители на област Хасково обявиха пред Националната агенция за приходите в срок доходите, получени през миналата година. Това съобщават от офиса на приходната агенция в града след края на данъчната кампания по деклариране на доходите от физически лица и уточняват, че само в последния ден са приети около 900 формуляра.

Почти 83% от всички документи са изпратени електронно – с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП), което е рекорден процент на потребителите, ползвали онлайн услугите на НАП.

До 30 юни продължава кампанията по подаване на годишни данъчни декларации и плащането на дължими данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). До тази дата фирмите трябва да декларират корпоративен данък (по чл. 92 от ЗКПО), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП). Близо 3 200 дружества от Хасково и областта вече са изпратили декларациите си в НАП, съобщават от агенцията.

Срокът за плащане на дължимите данъци по ЗКПО също е 30 юни, като това може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета, както и с пощенски запис.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации (по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица) до 30 юни 2023 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни декларации, и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.