21
Вт, Май
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Срокът за подаване на годишните декларации за физически лица е 2 май

Близо 1300 жители на Хасково и областта обявиха личните си доходи онлайн през почивните дни около Великден, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите. Малко над 1000 физически лица са подали декларациите си с персонален идентификационен код (ПИК), а други 260 с електронен подпис (КЕП). Данъчните напомнят, че електронните услуги на Агенцията са достъпни в празнични и почивни дни, и могат да се ползват от потребителите в удобно за тях време, независимо от работното време на администрацията.

Най-бързо и лесно е доходите да се декларират с ПИК или КЕП с подаване на така наречената „предварително попълнена декларация“ в Портала на е-услуги на НАП.

В нея автоматично е въведена информация за получените доходи от: трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца; както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубриката „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция.

Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват още от офиса на НАП в Хасково.

Допълнителна информация за подаването на декларации, плащането на дължими данъци и ползването на различни данъчни облекчения може да се получи в сайта на приходната администрация и на телефон 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.