21
Вт, Май
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

  Инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници и четири зарядни станции за електромобили откри днес кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев. Съоръженията се намират на паркинга на Спортна зала – Свиленград.

Те бяха изградени по проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, в който община Свиленград е партньор с община Смолян (водещ партньор), община Асеновград, община Крушари, дружество „Плеядес България“ и Норвежки университет за наука и технология (NTNU). Финансирането е по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014-2021. Срокът на проекта е 29 месеца. Общата стойност на договора за безвъзмездната финансова помощ „BGENVIRONMENT-4.003-0013“ е 937 907,62 лева. Финансирането за община Свиленград е 113 541,53 лева.

Новоизградената фотоволтаична инсталация е с мощност 30kWp и осигурява енергия за нуждите на спортната зала. В пълния си капацитет тя спестява приблизително 33% от консумацията на електроенергия на спортния обект. Зарядните станции за електромобили работят изцяло от енергията на централата. Те могат да се ползват безплатно от собствениците на електрически автомобили.

Освен изграждането на фотоволтаичната инсталация другите дейности на община Свиленград по проекта включват обучения на четирима експерти от общината в сферата на енергийната ефективност и адаптацията към климатичните промени, изготвяне на последващи енергийни обследвания на 11 общински и многофамилни сгради - ОУ „Любен Каравелов” и НЧ „Васил Левски“ в кв. „Кап. Петко Войвода”, Социален център – Свиленград, блокове 2, 3, 7, 9 и 12 в кв. „Простор” и блокове 1, 2 и 6 в кв. „Изгрев”, изготвяне на „Краткосрочна програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Свиленград 2024-2026“.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на 4 общини от България чрез развиване на знания и умения, необходими за планирането, проектирането и изпълнението на стратегически планове и проекти на общините във връзка с намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата.