14
Нед, Юли
18 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В разгара на данъчната кампания по деклариране и внасяне на данъците върху доходите от предходната година клиентите на НАП могат да се възползват от електронните услуги на Агенцията в специално обособени за това зони с безжична интернет връзка. Такива има във всеки офис на приходната агенция, съобщават данъчните в Хасково. В тези зони са разположени компютри, свързани с безплатен WI-FI, но потребителите могат да използват и собствените си устройства, които да свържат с безжичния интернет. Чрез него те достъпват сайта на НАП, Портала за електронни услуги на приходната агенция и сайтовете на други институции и общини.

Същевременно служители в офисите на НАП са на разположение да съдействат на всеки клиент, ако среща затруднение при работата си с Портала за е-услуги или има въпроси, свързани с деклариране и плащане на задължения; извършване на справки; проверка на здравноосигурителен статус и други.

Най-често засега WI-FI зоната в офис Хасково се ползва за предварителна справка от физически лица за евентуални просрочени задължения, които те трябва да погасят преди да подадат документите си за данъчни облекчения. Проверката се извършва с персонален идентификационен код (ПИК) за минути. Клиентите, които все още не са заявили и получили ПИК от НАП, могат да го направят на място в офиса, допълват от приходната администрация.