13
Съб, Юли
18 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

За последните 48 часа са посетени 4 обекта в област Хасково

Национална агенция за приходите стартира проверки в заведения за хранене в цялата страна, които имат стари задължения към бюджета. Контролните действия се извършват съвместно от екипи на „Фискален контрол“ и публични изпълнители от дирекция „Събиране“. В първия ден от планираните проверки са инспектирани над 20 търговци с обекти за хранене, които са имали просрочени задължения. През последните 48 часа са посетени и 4 обекта в област Хасково. С цел пълно или частично погасяване на дълговете са иззети сумите, налични в касите на длъжниците.

За да избегнат налагане на принудителни мерки, от НАП призовават търговците, които имат временни финансови затруднения, довели до просрочени публични задължения, да се свържат с компетентния публичен изпълнител и да обсъдят с него възможностите за погасяване на дълга.

Междувременно през първите няколко дни на февруари, фискалните инспектори на НАП провериха над 180 заведения и хотели в зимните курорти Пампорово, Боровец и Банско. Проверяващите, сред които и хасковски екипи, са установили 40 нарушения: неиздаване на касови бележки; несъответствие на документите за продажба с изискванията; разминаване между маркираните на фискалното устройство суми и наличностите в касата и др.

В рамките на зимната контролна кампания, данъчните инспектори са извършили т.нар. явно наблюдение, което означава, че те са се легитимирали и в продължение на няколко дни са присъствали в заведението или хотела. Така фискалните контрольори са проследили постъпленията, след което са ги сравнили с продажбите в предходни периоди. В проверките се е включил и т.нар. "таен клиент", чрез който безспорно е установено, че част от търговците не издават документи за извършените продажби.

„Главният фокус на проверките както в обекти, стопанисвани от длъжници, така и по зимните курорти, е да се гарантира спазването на данъчното и осигурителното законодателство и подобряване на фискалната дисциплина. Плащането на задължения към бюджета и коректното отчитане на приходи е задължение на всички“, коментират от приходната агенция.