24
Нед, Окт
18 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Още с назначението си Стефан Марашев излезе в отпуск. Филип Александров започна като зам.-шеф на Митница Аерогара – София

Омаханият дисциплинарно началник на Митница Свиленград Стефан Марашев отново бе назначен за ръководител на ведомството. Това стана, след като Върховният административен съд отмени заповедта за уволнението му като незаконосъобразна, за което „Старият мост“ пръв и най-подробно писа. Още с встъпването си в длъжност Марашев излезе в полагащия му се едномесечен платен годишен отпуск за минали години. До връщането му свиленградската митница ще се ръководи от зам.-началника Георги Костадинов.

Заповедта за назначаването си старият-нов шеф получи лично в централата в София на 22 април. В същото време бе освободен от поста досегашният ръководител Филип Александров. Той е имал възможност да избира от свободните в момента щатове в системата. Вакантните места били за зам.-началник на митницата в Лом и зам.-началник на Митница Аерогара – София. Александров, който е софиянец, се спрял на второто и вече е започнал на новото си работно място. „Съпругата ми е най-доволна, че се прибрах при семейството. Аз самият неведнъж съм споделял пред вас, че харесвам работата си, хората, обстановката в Свиленград “ – заяви пред „Старият мост“ Александров. Той обаче не пожела да коментира евентуална възможност отново да се върне тук. „При подобно развитие на нещата бих си помислил, но всичко зависи от директора на Агенция „Митници“, в чиито ръце е изцяло кадровата политика“, каза Филип Александров.

Според запознати никак не било изключено в скоро време шефският стол в свиленградската митница да остане свободен. Много било възможно до седмица – две самият Марашев да подаде молба за преназначаване на по-ниска длъжност. Отлично информирани източници смятат, че той ще бъде принуден да направи това, понеже попадал в конфликт на интереси. В тукашната митница работел негов братовчед, а според Закона за държавния служител и Закона за митниците е недопустимо служителите „да са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, лице, с което се намират във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително“. Възникването на такива обстоятелства трябва да се декларира в 7-дневен срок. Ако Стефан Марашев не подаде декларация за несъвместимост и нито един от двамата не напусне митницата, директорът ген. Ваньо Танов е в правото си по своя преценка едностранно и без предизвестие да прекрати договора с някой от тях. Тези рестрикции бяха въведени в двата закона миналата година, а през 2008 г., когато  Марашев беше уволнен дисциплинарно, нормативните уредби предвиждаха ограничения като „пряка йерархическа връзка“, което не го хвърляше в конфликт на интереси.

Стефка КОЛЕВА