17
Сря, Апр
22 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Процесите по митническо оформяне на внос, износ и транзит са напълно дигитализирани по проект по надграждане на основните митнически информационни системи, съобщават от Агенция “Митици”.

С развитието на IT-системите е дадена възможност хартиените документи в основните митнически процеси да бъдат напълно премахнати, а обслужването на операциите да става изцяло в електронна среда. Изпълнени са редица дейности в съответствие с плана на Европейската комисия за развитие на митническите информационни системи.

В съответствие с тези промени е адаптиран и вътрешният модул анализ на риска. Наред с това, в съответствие с ново общоевропейско законодателство, е разширена Системата за движение и контрол на акцизни стоки и Системата за обмен на акцизни данни.

Въвеждането на новите системи ще доведе до улесняването на търговията, ще позволи да се ускорят процесите, да се повиши свързаността между различни системи и модули, което води до подобряване на услугата за икономическите оператори, както и до възможност за по-добър надзор на митническите процедури и респективно по-добра защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза. Постига се и подобряване на процесите на работа в митническата администрация, което индиректно също подпомага легалния бизнес и гражданите чрез по-бързи услуги, проверки и повишаване на нивото на сигурност и безопасност.

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция “Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ е продължение на предишните две фази на надграждане , също финансирани с европейски средства. Общата стойност на дейностите е 25 390 974.75 лева, в т.ч. 21 582 328.54 лв. Финансиране от ЕС и 3 808 646.21 лв. Национално финансиране.