20
Пон, Ян
22 Нови статии

Гранична полиция
Инструменти
Шрифт

Антена на граничната телекомуникационна система ТЕТРА хвърли в паника и ужас населението на свиленградското село Райкова могила. Дългата мачта е монтирана доста далеч от населеното място, но местните смятат, че тя ги подлага на смъртоносно лъчение.

Откакто това нещо е тук, много млади хора започнаха да умират в село – жалваха се райковомогилци в редакцията на „Старият мост“. - Наскоро пак съвсем без време си отиде човек...“

Съоръжението е част от системата за мобилна клетъчна комуникация TETRA и е монтирано край Райкова могила преди 1 година. То е абсолютно безвредно за жителите и за околната среда, сподели началникът на ГПУ Свиленград Георги Калайджиев, потърсен за коментар. Хората не бива да се плашат от антената и да се натрупва излишно напрежение, пък и тя е много отдалечена от населеното място, допълни той.

СМ