24
Съб, Сеп
25 Нови статии

t

Граница
Инструменти
Шрифт

На свое заседание на 16 октомври Правителството реши да бъдат отпуснати 10 756 800 лева по бюджета на Агенция „Митници“. От тях 1 720 000 лева са заделени по проект „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“, 2 340 000 лева ще отидат за доставка на рентгенови системи, а 6 696 800 лева – за разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии.

В последните години вследствие на интензивни валежи, предизвикващи прииждане на високи води от р. Хаяз, често се наблюдават наводнения на ГКПП Капитан Андреево. На територията на пункта се формира водно огледало, което достига понякога дълбочина до 0,80 м. Тези извънредни обстоятелства налагат затваряне на граничния пункт заради наводнение. Преустановява се пропускането на всички видове автомобили заради придошлата вода от проливните дъждове. Обикновено движението се отбива от Харманли към пункта Лесово. От турска страна пренасочват автомобилите преди Одрин към техния пункт Хамзабейли. При такива ситуации служителите от ветеринарната служба на пункта се евакуират, защото сградата им се намира в най-ниската част на граничния пункт.

През март т. г. хасковската фирма „Ен Ар Консулт“ ЕООД спечели обявената от Агенция „Митници“ обществена поръчка с предмет извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на изграждането на съоръжения за отвеждане на високи води на река Хаяз при ГКПП Капитан Андреево.

Реализирането на инвестиционното намерение ще осигури: предотвратяване на наводненията на ГКПП Капитан Андреево; предотвратяване спирането на работата на пункта при интензивни валежи; формиране на висок повърхностен отток от р. Хаяз. Реализацията на проекта ще подобри екологичното състояние на района, като това ще се впише в програмата за подобряване на техническата инфраструктура в района на ГКПП „Капитан Андреево“.

Снимка: ГКПП Капитан Андреево, архив "Старият мост" 2016 г.

СМ