21
Вт, Май
22 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

Започна пристигането на новите служители на Европейската служба за гранична и брегова охрана. Ротацията на граничните полицаи от ЕС в България се извършва на всеки 4 седмици. Постепенно броят им на българо-турската граница ще бъде утроен в сравнение с края на миналата година.

След запознаване с оперативната обстановка граничните полицаи от Frontex биват инструктирани и разпределяни по конкретните си места. Сред тях има експерти по документи, служители по разкриване на трансгранични престъпления, водачи на кучета и гранични служители на ЕС, извършващи дейности по граничен контрол, които ще подпомагат дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“. Съвместната операция с България е част от първия контингент на Frontex, заедно с операции в Румъния, Молдова и Грузия. Нейната специфична оперативна цел е да оказва техническа и оперативна помощ на националните власти по въздушните, сухопътните и морските граници на България.

Снимки: пресцентър на Frontex