23
Нед, Юни
18 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

По решение на правителството Агенция „Митници" получава част от държавен имот - публична държавна собственост, който представлява част от сграда и се намира в с. Капитан Андреево.

Това ще позволи обезпечаването на дейността на митническата администрация с подходяща материална база на ГКПП Капитан Андреево, необходима за изпълнение на възложените функции.

По силата на Закона за митниците митническите органи осъществят надзор и извършват контрол върху стоките, превозните средства и лицата на територията на Република България.

Досега частта от имота е стопанисвана от Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните, като правото на управление се отнема поради отпаднала необходимост.