15
Съб, Юни
30 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

В Гьоте-институт в София е открита изложбата "Европейска граница: Изследване на лични географии в българо-турската гранична зона". Тя представя историческото развитие на българо-турската гранична територия през очите на Янис Шрьодер - художник, режисьор и фотограф, който живее в Берлин.

Колажираната от автора със съвременни мотиви архивна снимка

В хода на историята на България и Турция се случват значителни териториални промени, затова, особено в граничната зона, се наблюдават дълбоки връзки и преплитания между двете страни, смята авторът. Недалеч от границата на Европа с Азия и на прага на Близкия изток, освен стратегическа военно-гранична зона, този район винаги е бил белязан от преминаването на хора, животински видове и стоки. Развитието на пограничната местност, постоянната промяна в значението на границата и геополитическата ѝ рамка са оказали значително въздействие върху пейзажа и неговите жители. Същевременно, като външна и строго контролирана демаркационна граница на Европейския съюз, тя е сред най-натоварените в света, а значимостта й се разпростира далеч отвъд локалното.

Изложбата е плод на изследователска обиколка на Шрьодер от двете страни на граничния район с акценти Свиленград и Одрин. Той се е срещал с местни хора, проучвал е фондове на библиотеки и архиви, включително снимков материал. Вдъхновяващото около българо-турската граница бяха както природата и местните жители, така и значимостта на мястото не само за България, но и за Европа като цяло, споделя той в интервю.

Янис Шрьодер е учил в училищата по изкуствата в Мюнстер и Женева и в Свободния университет в Берлин. В своите филми, фотография и инсталации той изследва трансформациите на жизнени пространства, пейзажа и околната среда, и въздействието им върху обитателите. Пътуването до България и Турция през есента на 2022 г. е подкрепено от фондация „ Kunstfonds“.

Изложбата, с която Гьоте-институт- България открива есенния сезон в своето галерийно пространство , е отворена за посещения до 13 октомври.

СМ