29
Сря, Май
16 Нови статии

Крими
Инструменти
Шрифт

Сигнал за злоупотреба със служебното положение е подал общинският съветник Васко Василев

Проверка срещу земеделска кооперация „Левкион“ в с. Левка е разпоредила Районна прокуратура Свиленград по сигнал на общинския съветник от РЗС Васко Василев. Местният депутат е сезирал държавното обвинение, че на 31 декември м. г. е направен опит за разпродажба на активи на кооперацията, без да е обявен търг по надлежния ред.

„Няма назначена комисия за организиране и провеждане на търга, няма оценки на вещи лица за стойностите на продаваните обекти, няма обяви в пресата, не са обявени данни за оглед на обектите, няма тръжна документация какъв е търгът, каква е стъпката за наддаване и т. н., посочва в сигнала Василев. Както „Старият мост“ писа, благодарение на неговата намеса продажбата на административна сграда, сламорезачка, ярмомелка и банцинг е била спряна.

Впоследствие членове на управителния съвет и на кооперацията споделили с общинския съветник, че председателката на „Левкион“ Тинка Господинова е разпродала цялото имущество – сгради, машини, техника и др., „на пазарлък в дома си“, като пред никого не е давала отчет за приходите и разходите.

В сигнала си до прокуратурата Васко Василев посочва още, че е получил от Агенцията по вписванията удостоверение, от което е видно че мандатът на председателя и на управителния съвет на кооперацията е изтекъл на 21 декември 2011 г., а въпросният „търг“ се е провел 10 дни по-късно. В местно издание от 13. 01. 2012 г. е публикувана обява от ръководството на ЗПК „Левкион“ /с изтекъл мандат/ за свикване на общо събрание, на което да се вземе решение за прекратяване на кооперацията и обявяването й в ликвидация.

СМ