30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Обществена поръчка за изпълнението на първия етап от изграждане на временен приют за безстопанствени кучета са обявили от ОбА-Свиленград. За стационара е предвидено място на 2 км от града в местността „Червената пръст“, в района между ЗММ „Юг” и бившия завод „Коприна”. Прогнозната стойност е 40 000 лв. без ДДС, а оферти се събират до 23 август.

Въпросният имот е ограден с мрежа и е с денонощна охрана. В него към момента има пет масивни сгради, като една от тях е част от разработения проект. Тя е разположена северно в имота на около 8 м от уличната регулация. В миналото сградата се е използвала за част от административен блок, като е разделена на два отделни обекта с отделни и независими входа. Проектната разработка обхваща източната част на сградата. Тя разполага с 8 помещения, три от които са санитарни възли. Най-голямото ще бъде преустроено в „Помещение за съхранение и приготвяне на храна“ и „Помещение за приемане на граждани и водене на картотека“. Предназначението на съществуващата сграда ще бъде променено в „Административно-ветеринарен пункт“. В нея ще бъдат обособени: фоайе; помещение за съхранение на оборудване за почистване и дезинфекциране на помещенията и приборите и подходящо обезопасено място за съхранение на ветеринарномедицински продукти; Кабинет за ветеринарно-медицинска дейност; умивалник; помещение с ниска температура (трупно) с директен изход; санитарен възел, помещение за съхранение и приготвяне на храна; помещение за приемане на граждани и водене на картотека и помещение за персонала. Към административно-ветеринарния пункт е предвидено да бъдат изградени съответните блокове за животни: „карантинно с вътрешно и външно отделение и двор към тях“, „изолатор с вътрешно и външно отделение и двор към тях“, клетки за здрави животи с вътрешно и външно отделение и общ двор към тях, както и блок за агресивни животни – клетка с вътрешно и външно отделение и двор към тях съгласно Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. Приютът ще се състои от 10 клетки за кучета. Всяка от тях ще включва вътрешна и външна клетка, като пред всички е проектирано да има общ двор. В него ще има зона за дезинфекция, мивка, пътека за обслужване и канал за отводняване. Клетките ще са снабдени с плътна врата с вграден отваряем прозорец и отвор за преминаване на кучета, а външният двор, както и общият двор пред клетките, ще се обслужват с врата-решетка. На разстояние от групата ще е ситуиран изолатор за родилки от подветрената страна, който също ще се състои от външна, вътрешна клетка и двор. Отделно ще бъде разположен и карантинен блок за болни животни.

Временният стационар е една от мерките, предприети от местната администрация за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в община Свиленград.