21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси, библиотеки или кътове за четене ще има в 642 училища и в 10 центъра за специална образователна подкрепа в страната.

Финансирането в размер на 9 720 000 лв. се осигурява от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

Сред класираните  учебни заведения  е  ПГССИ "Христо Ботев" в Свиленград , съобщават от МОН . Одобрените разходи са в размер на 14 860 лв.  

 Любимец  фигурира в списъка с две училища.  За  НУ "Захари Стоянов" са определени 14 141 лв, а за  НУ "Христо Ботев" -15 000 лв.

СМ